O1. Inovatyvių sprendimų kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS) Covid-19 pandemijos metu rinkinys

Mokymosi modelis „Kaip panaudoti gerosios praktikos rinkinį mokymosi procese, ugdant novatoriškumo jausmą“ [EN]
„El. gerosios praktikos rinkinys“, paremtas pasakojimo metodu [LT]
Esamos ES gerosios praktikos, susijusios su inovatyviais sprendimais kultūros ir kūrybos sektoriuose, el. katalogas [LT]

O2. Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“

Mokymo programa „Sėkmingas novatorius kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS)“ [LT]
El.  besimokančiojo vadovas „Apverstoji studija su supaprastintais seminarais“ [LT]
El. mokymosi platforma Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“, kurioje yra organizuojami 5 savarankiško mokymosi užsiėmimai:

  • Inovatyvūs sprendimai kultūros ir kūrybos sektoriuose Covid-19 pandemijos metu
  • Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos svarba
  • KKS skaitmeninimo galimybės
  • Kaip efektyviai valdyti savo verslą kultūros ir kūrybos sektoriuose
  • Kaip galiu toliau įgyvendinti savo inovatyvias idėjas kultūros ir kūrybos sektoriuose kaip savarankiškai dirbantis asmuo, darbuotojas arba savanoris

O3. Vertinimo priemonė, skirta novatoriaus kompetencijoms pripažinti

Vertinimo strategija [EN]
Kompetencijų ir įgūdžių matrica [LT]
Įsivertinimo testai su uždarais klausimais – el. mokymosi platformos dalis
Instrukcijos, skirtos vizualiniam besimokančiojo pristatymui „Mano inovatyvi idėja kultūros ir kūrybos sektoriuose“ – el. mokymosi platformos dalis

O4. El. priemonių rinkinys „Šiuolaikinė apverstoji studija „Sėkmingas novatorius KKS“, skirtas suaugusiųjų švietėjams

Kaip organizuoti šiuolaikinę apverstąją studiją „Sėkmingas novatorius KKS“ naudojant NAIK [LT]

Mokymų scenarijai supaprastintiems seminarams, kurie yra skirti besimokantiesiems: „Naujovių kultūros ir kūrybos sektoriuose įgyvendinimas“ [LT]

Mokymo kurso „Sėkmingas novatorius KKS“ metodika ir mokymo planas [LT]

Būdai, kaip galima panaudoti vertinimo strategiją su el. testais ir vizualiniu besimokančiųjų pristatymu „Mano inovatyvi idėja kultūros ir kūrybos sektoriuose“ [LT]

Sklaidos renginiai [EN]

Nacionalinių seminarų, skirtų suaugusiųjų švietėjams, kurie užsiima intelektinių produktų O1, O2, O3 ir O4 sklaida, santrauka [EN]

Baigiamoji projekto konferencija Lietuvoje [EN]

Projekto lankstinukas[LT]