O1. Inovatyvių sprendimų kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS) Covid-19 pandemijos metu rinkinys

Mokymosi modelis „Kaip panaudoti gerosios praktikos rinkinį mokymosi procese, ugdant novatoriškumo jausmą“ [EN]
„El. gerosios praktikos rinkinys“, paremtas pasakojimo metodu [LT]
Esamos ES gerosios praktikos, susijusios su inovatyviais sprendimais kultūros ir kūrybos sektoriuose, el. katalogas [LT]

O2. Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“

Mokymo programa „Sėkmingas novatorius kultūros ir kūrybos sektoriuose (KKS)“ [LT]
El.  besimokančiojo vadovas „Apverstoji studija su supaprastintais seminarais“ [LT]
El. mokymosi platforma Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“, kurioje yra organizuojami 5 savarankiško mokymosi užsiėmimai (norint prisijungti prie el. mokymosi platformos, reikalinga registracija):

  • Inovatyvūs sprendimai kultūros ir kūrybos sektoriuose Covid-19 pandemijos metu
  • Kultūrinio sąmoningumo ir raiškos svarba
  • KKS skaitmeninimo galimybės
  • Kaip efektyviai valdyti savo verslą kultūros ir kūrybos sektoriuose
  • Kaip galiu toliau įgyvendinti savo inovatyvias idėjas kultūros ir kūrybos sektoriuose kaip savarankiškai dirbantis asmuo, darbuotojas arba savanoris

O3. Vertinimo priemonė, skirta novatoriaus kompetencijoms pripažinti

Vertinimo strategija [EN]
Kompetencijų ir įgūdžių matrica [LT]
Įsivertinimo testai su uždarais klausimais – el. mokymosi platformos Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“ dalis (reikalinga registracija)
Instrukcijos, skirtos vizualiniam besimokančiojo pristatymui „Mano inovatyvi idėja kultūros ir kūrybos sektoriuose“ – el. mokymosi platformos Apverstoji studija „Sėkmingas novatorius“ dalis (reikalinga registracija)

O4. El. priemonių rinkinys „Šiuolaikinė apverstoji studija „Sėkmingas novatorius KKS“, skirtas suaugusiųjų švietėjams

Kaip organizuoti šiuolaikinę apverstąją studiją „Sėkmingas novatorius KKS“ naudojant NAIK [LT]

Mokymų scenarijai supaprastintiems seminarams, kurie yra skirti besimokantiesiems: „Naujovių kultūros ir kūrybos sektoriuose įgyvendinimas“ [LT]

Mokymo kurso „Sėkmingas novatorius KKS“ metodika ir mokymo planas [LT]

Būdai, kaip galima panaudoti vertinimo strategiją su el. testais ir vizualiniu besimokančiųjų pristatymu „Mano inovatyvi idėja kultūros ir kūrybos sektoriuose“ [LT]

Nacionalinių seminarų, skirtų suaugusiųjų švietėjams, kurie užsiima intelektinių produktų O1, O2, O3 ir O4 sklaida, santrauka [EN]

Baigiamoji projekto konferencija Lietuvoje [EN]

Rekomendacijos politikos formuotojams ir suaugusiųjų švietėjams [LT]

Projekto lankstinukas [LT]