Π1. Πλαίσιο καινοτόμων λύσεων στο πλαίσιο του ΠΔΤ, εν μέσω του COVID-19

Εκπαιδευτικός Μοντέλο ‘’Πως να χρησιμοποιήσετε το Πλαίσιο Καλών Πρακτικών στη μαθησιακή διαδικασία προκειμένου να αναπτύξετε πνεύμα καινοτομίας» [EN]
‘’Ψηφιακή Συλλογή Καλών Πρακτικών’’ που αξιοποιεί την μεθοδολογία της αφήγησης [GR]
Ψηφιακό Αρχείο ευρωπαϊκών καλών πρακτικών σχετικά με καινοτόμες λύσεις στα πλαίσια του ΠΔΤ [GR]

Π2. Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘’Επιτυχημένος Καινοτόμος στον ΠΔΤ’’  [GR]
Οδηγός για online εκπαιδευόμενους ‘’Αντεστραμμένο Studio μέσω εργαστηρίων με συντονιστή’’  [GR]
Online πλατφόρμα Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» που περιλαμβάνει 5 ενότητες αυτο-εκμάθησης [GR] (για την πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης απαιτείται εγγραφή):

  1. Καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο του ΠΔΤ, εν μέσω του COVID-19 
  1. Σημασία της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και έκφρασης 
  1. Ευκαιρίες ψηφιοποίησης στον ΠΔΤ 
  1. Πως να δημιουργήσω αποτελεσματικά την δική μου επιχείρηση στα πλαίσια του ΠΔΤ
  1. Πως να προχωρήσω με τις καινοτόμες ιδέες μου ως ελεύθερος επαγγελματίες, μισθωτός ή εθελοντής

Π.3 Εργαλείο αξιολόγησης για την αναγνώριση δεξιοτήτων καινοτομίας

Στρατηγική της αξιολόγησης [EN]
Προσόντα και πίνακας δεξιοτήτων [GR]
Τεστ αυτοαξιολόγησης με κλειστές ερωτήσεις – μέρος της πλατφόρμας Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» (απαιτείται εγγραφή)
Οδηγίες για την Εικονική Παρουσίαση Εκπαιδευόμενων «Η καινοτόμος ιδέα μου στα πλαίσια του ΠΔΤ» – μέρος της πλατφόρμας Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» (απαιτείται εγγραφή)

Π.4 Ψηφιακή Εργαλειοθήκη για εκπαιδευτές ενηλίκων ‘’Σύγχρονο Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» στον ΠΔΤ’’

Πως χειρίζομαι το ‘’Σύγχρονο Αντεστραμμένο Studio «Επιτυχημένος Καινοτόμος» στον ΠΔΤ’’ [GR]
Εκπαιδευτικά σενάρια για εργαστήρια με συντονιστή ‘’Κάνοντας την καινοτομία στον ΠΔΤ πραγματικότητα’’ [GR]
Μεθοδολογία και σχέδιο εκπαίδευσης για την εκπαίδευση ‘’Επιτυχημένος Καινοτόμος στον ΠΔΤ’’ [GR]
Πως χρησιμοποιώ την Στρατηγική Αξιολόγησης με τα ψηφιακά τεστ και τις εικονικές παρουσιάσεις για εκπαιδευόμενους ‘’Η καινοτόμος ιδέα μου στον ΠΔΤ’’ [GR]

Περίληψη του Εθνικού Εργαστηρίου για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με σκοπό την Εμβάθυνση στα παραδοτέα Π1-Π4 [EN]

Τελικό Συνέδριο στη Λιθουανία [EN]

Εισηγήσεις προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπαιδευτές ενηλίκων [GR]

Φυλλάδιο έργου [GR]