Înainte de Pandemia COVID-19, sectoarele culturale și creative (SCC) reprezentau aproximativ 3,5% din toate produsele și serviciile dezvoltate în UE, implicând 3% din forța de muncă de la nivel European. Cu toate acestea, SCC sunt printre cele mai afectate în acest moment.
Potrivit Eurostat, criza COVID-19 ar putea afecta aproximativ 7,3 milioane de locuri de muncă în domeniul cultural și creativ de la nivelul UE. În ciuda dificultăților, sectoarele CC au demonstrat o solidaritate extraordinară în mijlocul crizei – activitățile au fost puse la dispoziție gratuit online, ușurând sentimentul de izolare, contribuind la sănătatea mentală, emoțională și bunăstarea indivizilor în aceste vremuri dificile. Criza testează capacitatea cetățenilor UE de a gândi și de a acționa în moduri neconvenționale și inovatoare pentru a răspunde acestor circumstanțe fără precedent.

Parteneriatul proiectului se concentrează pe dezvoltarea a cinci competențe importante necesare pentru a dezvolta capacitatea de gândire și de acțiune inovatoare a cursanților în domeniul SCC: trei de bază și două specifice. Competențele de bază, în conformitate cu Cadrul european de referință pentru competențe cheie, sunt:

 • conștientizarea și exprimarea culturii,
 • antreprenoriat,
 • competențele digitale.

Competențe specifice:

 

 •        înțelegerea principalelor componente ale inovațiilor în domeniul SCC,
 •        realizarea ideilor inovatoare în domeniul SCC.

Proiectul sporește gradul de conștientizare a cursanților cu privire la soluțiile de inovare în cadrul SCC în timpul COVID-19, pentru a aprofunda cunoștințele privind cele cinci competențe și abilitățile coerente cu acestea și, în cele din urmă, pentru a le permite cursanților să devină inovatori de succes în SCC și să se integreze în societate prin angajare, activități independente sau voluntariat în acest domeniu. Astfel, proiectul contribuie la restabilirea vitalității sectoarelor culturale și creative.

Grupul țintă al proiectului

Obiectivele proiectului

Rezultatele propuse

 • Cursanți adulți dispuși să-și dezvolte sentimentul de inovație cu scopul inserției pe piața muncii, pentru a deveni independenți sau voluntari în SCC.
 • Educatori pentru adulți care ar putea conduce cu succes învățarea holistică „Inovator de Succes”.
 • Promovarea și oferirea accesului pentru perfecționare în formatul Învățării Holistice „Inovator de succes”, care urmărește să consolideze dezvoltarea abilităților și competențelor cursanților care promovează creativitatea și inovarea în SCC;
 • Oferirea cursanților adulți setul de soluții inovatoare în SCC în timpul COVID-19, fiind dezvăluite oportunități care pot fi adaptate unui context critic, conducând apoi spre reziliența sectoarelor culturale și creative;
 • Dezvoltarea unui instrument de evaluare pentru a urmări progresul cursanților adulți cu scopul de a deveni inovatori de succes în SCC;
 • Sprijinirea educatorilor pentru adulți în conducerea eficientă a Învățării Holistice „Inovator de succes”.

Pentru a realiza obiectivele definite, sunt dezvoltate patru rezultate intelectuale:

Pentru cursanții adulți:

 • Rezultatul Intelectual 1- Set de soluții inovatoare în SCC în timpul COVID-19.
 • Rezultatul Intelectual 2- Învățare Holistică „Inovator de succes in SCC”.
 • Rezultatul Intelectual 3 – Instrument de evaluare privind recunoașterea competențelor inovatorului în SCC.

Pentru Educatorii cursanților adulți

 • Rezultatul Intelectual 4 – Instrumente online pentru educatorii din domeniul educației adulților Metoda unei învățări holistice moderne „Inovator de succes în domeniul SCC”

Metodologia procesului de formare în cadrul proiectului se bazează pe formarea și învățarea inversată adaptată la situația pandemică, mai exact prin NOOC (Nano Open Online Courses). Această abordare, permite organizarea de autoînvățare online folosind metodologia de tipul unei clase inversate. Cu toate acestea, pentru a dezvolta simțul inovării, sunt necesare discuții și reflecții în cadrul grupurilor: ateliere de lucru, facilitate de educatori din domeniul educației adulților, ale căror situații pot fi abordate și implementate în medii online, cum ar fi sălile de clasă ZOOM.

Impactul pozitiv al acestei noi modalități de pregătire este prevăzut asupra abordării participative, prin creșterea implicării cursanților în formarea privind inovațiile în SCC. Astfel, proiectul contribuie la atingerea obiectivului de referință de 15% din procentul participării cursanților la învățarea pe tot parcursul vieții, așa cum este definit în Agenda Europeană pentru învățarea adulților.

Se estimează un impact asupra dezvoltării competențelor și abilităților inovatoare în domeniul SCC: 85% dintre cursanți își sporesc competențele cu cel puțin 40% după finalizarea cursului de formare, iar măsurarea acestui impact este asigurată de instrumentul de evaluare. Cel puțin 60% dintre cursanți își exprimă capacitatea de a iniția acțiuni inovatoare în domeniul SCC prin utilizarea hărții conceptuale „Ce înseamnă pentru mine inovarea în domeniul SCC”. Astfel, impactul este de a întreprinde acțiuni de incluziune în societate prin creativitate și artă, prin implicarea acestora în SCC în diferite moduri: găsirea unui loc de muncă, crearea propriei afaceri sau devenind voluntari în cadrul organizațiilor SCC. Activitățile menționate, contribuie la o mai bună integrare a acestui grup-țintă pe piața muncii și în societate, cât și la atingerea obiectivului de referință ET 2020 de creștere a ratei de ocupare a forței de muncă cu 75%.