Σεναρια εκπαιδευσης για καθοδηγούμενα εργαστήρια με εκπαιδευόμενους με θέμα ‘’Πραγματώνοντας την καινοτομία στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα’’