СЦЕНАРИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ за фасилитирани семинари за обучаеми "Да превърнем иновациите в сферата на културата и творчеството в реалност"