Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Φορείς Επιτυχούς Καινοτομίας στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τομέα